Om det ansökts om SINK för en viss tidsperiod och Skatteverket sen tagit beslut, måste det skickas en ny ansökan om SINK till Skatteverket vid beställning av ett nytt ID06 kort?

När ansökan om SINK är godkänd av Skatteverket så tilldelas också personen ett samordningsnummer. Det räcker med att ange det samordningsnumret vid beställning av ett nytt ID06 kort.