Projekt-

Begreppet status används i två sammanhang.

ID06 status (trafikljus)
ID06 har skapat ett regelverk för olika typer av företagsformer. Regelverket för företag från utländska företag är under uppbyggnad. Det finns fem olika statusindikationer i systemet. Se rubrik ”Status”. Dessa statusar finns indikerat på flera nivåer:
Enskild regel: För en enskild regel anges status.
Leverantör: För en leverantör anges den mest allvarliga statusen som fallit ut från det regelverk leverantören har kontrollerats efter.
Projekt: På ett projekt anges den mest allvarliga statusen som någon leverantör har i projektet.

Creditsafe status
I företagsrapporten ingår också begreppet status med hänvisning till vilken företagsstatus leverantören befinner sig i. Detta är en uppgift som kommer från Creditsafe. Creditsafe’s status ingår som en parameter i ID06 statusregelverk.