Projektrapport, Bankrapport

Bankrapport är samma begrepp som projektrapport. Projektrapporten kan skrivas ut och delges andra parter som har rätt till informationen. Sådan part kan vara kreditgivare eller en beställare/byggherre.