Rating

– Företagets rating samt eventuella ratingkommentarer. Max fem ratingkommentarer visas.

Låg eller medelstor risk för insolvens de närmaste 12 månaderna meddelas med ”ok”.

Därefter meddelas olika status beroende på bedömd allvarlighetsgrad. Till grund för ratingen ligger bland annat uppgifter om företrädarna, information från företagets årsredovisning eller bokslut, företagets livscykel, företagets status etc.
ID06 regelverk bygger på de olika ratingparametrar som Creditsafe skickar. Notera att för leverantör som har negativ rating visas ingen insolvensrisk.
Notera att företagets status kan visas under rating eftersom det är en del av ratingen.