Revisionsuppgifter

– Innehav av revisor
– Revisorsuppgifter kopplade till årsredovisningen;  avsaknad av revisionsberättelse, anmärkningar och kommentarer samt uppgift om försent lämnad årsredovisning.

Notera räkenskapsåret för årsbokslutet då försent lämnad årsredovisning visas.
Notera att alla bolag inte omfattas av krav på revisor.