Senast registrerade förändringen

Datumet visar när ny rapportdata senast uppdaterades för leverantören.
Har du kännedom om något som inträffat efter detta datum, men som ännu inte slagit igenom i ID06 Bolagsdeklaration, inkludera din kännedom i bedömningen av leverantören. Se även “Varför visas inte” under bevakning.