Senast registrerade förändringen

Datumet visar när ny rapportdata senast uppdaterades för leverantören.
Har du kännedom om något som inträffat efter detta datum men som ännu inte slagit igenom i ID06 Bolagsdeklaration så inkludera din kännedom i bedömningen av leverantören.
Se även “Varför visas inte” under bevakning.