Skuldsaldo enskilda mål hos Kronofogden

Om företaget inte har några eller har ringa aktuella enskilda skulder indikeras ”ok”.
Därefter meddelas olika status beroende på storlek på skulden i förhållande till företagets omsättning.
Skuldsaldobelopp framgår alltid.
Tänk på att skulder från det allmänna t.ex. från kommunalägda bolag kan rymmas i de enskilda målen.