Svenska arbetsgivarregistret

Om företaget är registrerat i svenska arbetsgivarregistret meddelas ”ok”.
Kontroller sker även mot uppgifter om företagets anställda.