Utmätningsförsök

För enskild firma visas antalet utmätningsförsök från de tre senaste åren. För övriga företagsformer visas de fem senaste årens utmätningsförsök.

Antal utmätningsförsök visas de senaste tre åren för enskilda firmor och fem år för övriga företagsformer.