Vad händer med en bevakad leverantör som upphör genom fusion, likvidation eller konkurs?

När den juridiska processen är klar avförs företaget från företagsregistret. Därmed upphör möjligheten att ta in data. Det visas en blank rapport med en beskrivning om varför bolaget har upphört.

ID06 systemet sparar f.n. inte företagsuppgifterna som visats tidigare i företagsrapporten.

Om du söker en enskild firma, tänk då på att söka på personens namn och inte på firmabenämningen.