Vad händer när man lägger ett stängt projekt i skede utkast eller aktivt?

När du aktiverar ett projekt som varit stängt betyder det att det startar ny bevakning på samtliga företag som ligger i projektet.
Notera att samtliga svenska enskilda firmor samt handelsbolag och kommanditbolag kommer att få en omfrågandekopia tillsänt sig om kreditinformation har uppdaterats sedan projektet lades i skede, stängt.