Vad handlar bankinitiativet “hållbar byggbransch” om?

Bankinitiativet “Hållbar byggbransch” syftar till att minska risken för ekonomisk brottslighet i byggbranschen. Det är ett initiativ från banker i Sverige där kraven på byggbranschen förstärks, då man vill öka kontroller inom branschen och att underleverantörer i alla led följer de regler som finns.

Projektrapporten inom ID06 Bolagsdeklaration uppfyller de krav som ställts av bankerna och är en tjänst som möjliggör ökad kontroll för dig som entreprenör eller beställare.

Bankerna som är grundare till initiativet är Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, SBAB samt Swedbank och Sparbankerna.