Vad kan du som företagare göra om du inte förstår eller anser att en kreditupplysning skulle ha tagits?

Kontrollera att det står att det är en “omfrågekopia” du fått.
Kontrollera vilket/vilka företag som har tagit kreditupplysningen. Därefter kan du kontakta dessa företag. Läs först frågan “‘Kan vi bevaka enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag”