Vad menas med status?

Begreppet status används i två sammanhang.

ID06 status (trafikljus)
ID06 har skapat ett statusregelverk som genererar olika varningar. Regelverket skiljer sig åt och är anpassat efter tillgänglig data per företagsform. Regelverket för företag från utländska företag är under uppbyggnad. Det finns fem olika statusindikationer i systemet. Se rubrik “vilka statussymboler finns”. Statusar finns indikerat på tre nivåer:
Enskild regel: För en enskild regel anges status.
Leverantör: För en leverantör anges den mest allvarliga statusen som fallit ut från alla enskilda regelkontroller som genomförts på leverantören.
Projekt: På ett projekt ages den mest allvarliga statusen som någon leverantör har i projektet.

Creditsafe status
I företagsrapporten ingår också begreppet status med hänvisning till vilken företagsstatus leverantören befinner sig i. Detta är en uppgift som kommer från Creditsafe. Creditsafe’s status ingår som en parameter i ID06 statusregelverk.