”Varför kan vi inte lägga till ett företag för bevakning ”

  1. Kontrollera att du skrivit in korrekt organisationsnummer samt att hela organisationsnumret har kunnat fyllas i
    2. Kontrollera att Bolagsdeklaration hämtar uppgifter från landet där företaget är registrerat
    3. Kontakta ID06 support