Varför ser jag inte…

Uppgifter som hämtas in till Creditsafe, sker med olika periodicitet och slår därför inte igenom i Bolagsdeklaration direkt när händelsen sker. På samma sätt hämtas inte alla förändringar hem till ID06 Bolagsdeklaration oavbrutet, utan det sker på fastställda tidpunkter.

Ett exempel kan vara att en leverantör med skatteskulder har betalt dessa skulder, men uppgiften har inte slagit igenom i informationskedjan och har därmed inte hunnit nå ID06 Bolagsdeklaration. Ett annat exempel på sådan information kan vara att en konkursansökan lämnats in eller återkallats, ett visst klockslag på en av landets tingsrätter. Kreditupplysningsföretagen får information från samtliga landets tingsrätter med vissa intervall och det är den data som hämtas hem till Bolagsdeklaration.