Varför visas ett intervall för omsättning?

I de fall företaget inte har angett omsättningen i årsredovisning eller att årsredovisningen inte hämtats in så kan rapporten visa ett värde som registrerat hos SCB.