Varför visas omsättning per anställd?

Nyckeltalet anses som ett bra värde för bedömning av företagets kapacitet och kan ge uppfattning om andel egen personal kontra underentreprenörer etc.
Nyckeltalet bör jämföras med företag i liknande branscher.