Vem har rätt att se mina uppgifter i ett ID06-system?

De som har rätt att ta del av uppgifterna är platsansvarig/ID06-administratören på arbetsplatsen och Skatteverket i samband med oannonserade kontrollbesök. Din arbetsgivare har även rätt att ta del av uppgifterna.

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy på /gdpr-avtal/  i punkten 7. Dina Rättigheter.