Vem kan se individens registrerade utbildningsbevis?

• Individen kan alltid se sina utbildningsbevis. Logga in med hjälp av BankID på ID06 Kompetensdatasens hemsida.
• Utbildningsföretaget som har registrerat utbildningsbeviset.
• Företaget, ID06 anslutet, som du är anställd hos.
• Platsledningen på den arbetsplats du jobbar på.