Vilka behörigheter har en projektmedlem?

Som projektmedlem kan du hantera vilka företag som ska bevakas, bygga leveranskedjan, skriva ut projektrapport, lägga till och ta bort leverantörer.
Du kan bjuda in andra projektmedlemmar till projektet. Dessa kan vara från den egna organisationen eller från en extern part.