14 sep 2021

Äntligen nu är den här, nya ID06 Bolagsdeklaration!

Rapporten har uppdaterats med en mängd nya statusindikationer/varningssignaler, nya rapportdata, justerad terminologi och en uppdaterad rapportstruktur.

Kommer vi som idag använder ID06 Bolagsdeklaration inte att känna igen oss?
– Jo, ni kommer att känna igen er men i och med att vi uppdaterar ID06 Bolagsdeklaration, som kommer att ske från och med torsdag vecka 37 till och med vecka 38, kan en leverantör som tidigare haft vissa indikationer/trafikljus att ändras i och med ett kraftigt utökat regelverk.

Det innebär att den samlade bilden på leverantören kan ändras. Under dessa veckor kan det betyda att vissa leverantörer visas med den gamla rapporten och vissa med den nya rapporten, förlängda svarstider, det kan också innebära att då beställare och till exempel en huvudentreprenör delar projekt så kan den ena parten se den gamla rapporten och den andra se den nya rapporten.

I samband med uppdateringen av ID06 Bolagsdeklaration så har vi också skapat en ny projektrapport (också benämnd bankrapport) som vi tagit fram tillsammans med svenska banker. Den kommer att aktiveras när alla rapporter har migrerats till den nya rapporten.

ID06 kommer givetvis fortsätta utveckla ID06 Bolagsdeklaration och ni kommer se fler nyheter redan i år.

Vilka är då de väsentliga skillnaderna?
Statusregelverket har utökats och omfattar nu ett 80-tal regler där regelverket nu kommer visa en helt ny statusbild och kontinuitet när leverantörens situation förändras.

Utöver detta har vi tagit in mer data däribland uppgift om rating, fler företagsstatus indikationer, behov av kontrollbalansräkning, om bolaget saknar revisor men är skyldig att ha en sådan, fler uppgifter om företrädare, nya nyckeltal samt fler uppgifter om antal anställda och omsättning med flera uppgifter.

Rapporten följer nu leverantörens rating, alla statusförändringar och ett flertal ytterligare indikationer. Merparten av dessa har kopplats till rapportens statusregelverk.

Strukturen i rapporten är justerad, vilket innebär ny rubriksättning i rapportdelen och vi har samlat uppgifter som hör hemma under samma rubrik på ett ställe. Detta gäller även de statusindikationer som faller ut och visas överst i rapporten. På så vis kan man nu granska uppgifter systematiskt.

Vi tar in flera nyckeltal däribland likviditetstal och omsättning per anställd men även eget kapital i förhållande till aktiekapitalet vilket bland annat kan användas för att bedöma om aktiekapitalet kan anses adekvat samt annat som underlättar vid kontroll av ett företag.

Vi har lyssnat på er kunder som använder ID06 Bolagsdeklaration och hoppas att ni upplever de uppdateringarna som nu kommer användbara och lätta att förstå.

FAQ och Support
ID06 Bolagsdeklaration är ett verktyg som är enkelt att komma igång med och använda men som med alla system stöter man ibland på frågor som man vill ha svar på.

Som ett led i att hjälpa er med frågor som kan komma så har vi färdigställt frågor och svar (FAQ) på vår hemsida ID06.se. Dessa publiceras löpande fr.o.m. vecka 37. Där kommer ni att hitta områden som rör terminologi, hantering, bevakning, tolkning, rapportstruktur, lagring, GDPR, kreditupplysning och omfrågandekopior bland annat.

Testperiod och licenser ID06 Bolagsdeklaration
Vi färdigställer nu licensmodellerna vilket i sin tur innebär att den ganska långa testperiod som ID06 haft kommer att avslutas under hösten 2021 då vi går över i produktion.

Vi vill passa på och tacka alla ni som varit med och testat ID06 Bolagsdeklaration och på så vis också aktivt påverkat utvecklingen. Vi är stolta över den utveckling som skett och kommer nu öppna upp för fler kunder att börja använda produkten.

Alla ni som redan testar produkten kommer bli kontaktade av ID06 avseende ett avtal anpassat efter ert företags behov.

Observera att ingen kund stängs av per automatik och ni behöver inte agera innan ID06 tagit kontakt med er.

Vi hälsar alla gamla och nya användare välkomna till ID06 Bolagsdeklaration som ett led i att verka för sund konkurrens och förebygga kriminalitet genom tillhandahållande av bra teknikstöd som grundas på behov, värdegrund och kompetens.

Eva Mattsson, ansvarig ID06 Bolagsdeklaration