9 nov 2021

Kort kortinformation

· Ett kort för flera situationer!

ID06-kort kan användas av alla organisationer och fungerar exempelvis som företagskort för att komma in på kontoret eller in i skyddsvärda områden där krav på högre säkerhet gäller, ett exempel kan vara ett sprängmedelsförråd eller ett förråd för dyrbar utrustning. Med kortet kan du även starta maskiner och fordon – allt från en grävmaskin till en kaffemaskin, beroende på vad du lägger in i systemet.

 

  • Emulering av Mifare Classic upphör
  • Nuvarande ID06-kort innehåller två standards,  PIV-C och en emulering av Mifare Classic. Emuleringen av Mifare Classic kommer upphöra i ID06-kort som senast 1 januari 2022.
  • Användare av ID06-kort kommer inte påverkas av denna förändring. Detta avser endast nya ID06-kort som beställs som senast från 1 januari 2022. Du som använder ID06-kort till exempel på kontoret, att starta kaffemaskinen eller i personalmatsalen, påverkas inte.
  • Kortsidan på hemsidan är uppdaterad

Alla applikationsleverantörer kopplade till ID06 har den tekniska utrustning som krävs för att läsa ID06-kort. Tekniken i ID06-kortet är kompatibelt med Microsoft, Linux, iOS och Android.