2 nov 2023

Conny Svensson tar klivet från Skatteverket till ID06

Conny Svensson kliver in i rollen som Senior Advisor på ID06 den 1 november. Svensson ansluter från Skatteverket där han verkat drygt 37 år som nationell samordnare, bland annat för reformer kring personalliggare.

– ID06 har många spännande saker på gång och jag vill vara med och bidra med min erfarenhet för att skapa sund konkurrens i flera branscher, säger Conny Svensson.

Beröringspunkterna mellan Conny Svenssons tidigare roll på Skatteverket och hans nya på ID06 är många. I sin tidigare roll på Skatteverket drev han igenom reformer med personalliggare för ett antal olika branscher och kassaregister samt jobbat mot arbetslivskriminalitet. Nu tar han steget över till ID06.
På ID06 kommer han att fortsätta arbetet med att utveckla branscher och utveckla verktyg för att företag enklare kan skapa ordning och reda.

– Jag kommer att fokusera på att utveckla ID06 till en ännu mer effektiv och användarvänlig plattform. Jag vill också se till att ID06 fortsätter att vara den ledande aktören och drivande kraften i arbetet med att alla branscher ska uppnå sund konkurrens med hjälp av ID06-systemet. En stor möjlighet är att ID06 kan bidra till att minska svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet och skapa en mer rättvis och inkluderande arbetsmarknad, säger Conny Svensson.
 

Stor erfarenhet av förändringsarbete

I sin tidigare roll på Skatteverket följde Svensson ID06 nära. Han har en grundmurad positiv bild av verksamheten, produkterna och tjänsterna som bolaget levererar för att skapa sund konkurrens inom flera branscher. Arbetet på Skatteverket ledde inte bara till ökad trygghet för företag och arbetstagare, det hjälpte även till att skapa en mer säker och pålitlig affärsmiljö.

Svensson har även stor erfarenhet av att leda förändringsarbeten tillsammans med myndigheter och branschorganisationer.

– ID06 ligger helt rätt i tiden och har flera fantastiska initiativ i sin tjänste- och produktportfölj. Inte minst är potentialen enorm för tjänsten ID06 Bolagsdeklaration samtidigt som utvecklingsarbetet med arbetsplatskontroller måste fortsätta.

Det är tydligt att Conny Svenssons engagemang för att arbeta med frågor som rör schyssta villkor och sund konkurrens på arbetsmarknaden är stort.

– ID06 har ett viktigt uppdrag att bidra till att skapa en mer rättvis och inkluderande arbetsmarknad. Jag tror att mina erfarenheter och kunskaper kan vara till nytta för ID06 i detta arbete.

“Jag vill se till att ID06 fortsätter att vara den ledande aktören och drivande kraften i arbetet med att alla branscher ska uppnå sund konkurrens med hjälp av ID06-systemet.”