9 sep 2020

Röster från branschen träffar Moxy ID Group AB

Allt fler företag erbjuder tjänster och produkter kopplade till ID06-systemet. Ett av dem är Moxy ID, som är ny som ackrediterad partner till ID06. Företaget vänder sig med sin applikationslösning till fastighetssektorn.

Inom ramen för ID06-systemet ger lösningen möjlighet för förvaltare och fastighetsägare att: kontrollera verksamma entreprenörer, att kopplingen till arbetsgivare tydliggörs och att de utbildningar och behörigheter som krävs finns.

Claes Rydin är ägare och VD i bolaget, som startade våren 2020. Claes har en gedigen bakgrund inom olika delar av byggsektorn.

– Jag vet att det ibland kan finnas oklarheter kring vilka som arbetar i fastigheter i Sverige. Vårt erbjudande gör det enklare för fastighetsmarknaden att komma igång med inspektioner, så vi snabbt kan ta reda på att det är rätt person som befinner sig på arbetsplatsen och att den personen är kopplad till en registrerad arbetsgivare, säger Claes Rydin.

Moxy ID har tagit fram en applikationslösning för den nya delen av standarden och är en högsäkerhetslösning för personvalidering på LOA2-nivå. Den skall hjälpa fastighetsbolag i olika steg att säkra upp underentreprenörer för att säkerställa alla led av personal, så att en säker bild av företag, individ och kompetens erhålls. Moxy ID erbjuder en helhetstjänst med fokus på både säkerhet och integritet från kort hela vägen upp i servern. Man använder bara den säkra delen av läsarlösningen och säkerställer vem som ser och kommer åt informationen. För att garantera detta samarbetar Moxy ID med Samsung och använder endast deras enheter med Knoxkryptering. För kunderna inom fastighetsbranschen innebär det att de kan vara säkra på att all inspektion sker med största integritet och helt enligt GDPR.

Fastighetsbolagen väljer om de vill genomföra inspektionerna själva, eller om man överlåter till Moxy ID eller annan säkerhetsleverantör att säkerställa vilken identitet och vilka utbildningar individerna på arbetsplatsen har. Resultatet kan sedan även användas för att jämföra med underentreprenörslistor, avtalade kompetensprofiler m.m. Tjänsten ger stora möjligheter till systematiskt arbete.

– Problemen med icke behörig personal behöver synliggöras. Att det nu kan genomföras utan att det kostar skjortan är bra för alla parter. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa ytterligare lite säkrare och tryggare arbetsplatser, avslutar Claes Rydin.