16 nov 2021

På gång inom ID06 Bolagsdeklaration

Vi lyssnar av Eva Mattsson, affärsansvarig för ID06 Bolagsdeklaration

Vilka funktioner skulle du vilja lyfta fram hos verktyget och var ser du i dagsläget den största kundnyttan?

– Förutom grundfunktionaliteten skulle jag vilja lyfta fram att du kan använda projektbegreppet hur du vill och att användare från flera parter kan bjudas in i samma projekt och därmed se samma sak. Samtidigt skulle jag nog säga att det är integrationen till ID06 Stamp, för de företag som har projekt som omfattas av elektronisk personalliggare.

– Nu kan beställar- och utförarorganisationer dela samma projekt och ”från skrivbordet” följa vad som händer ute på arbetsplatsen och snabbt agera om de ser att oönskade eller okända företag har getts tillträde till arbetsplatsen. De kan starta en utredning vad dessa företag gjort på arbetsplatsen och eventuellt ta en föranmälan i efterhand.

Många gånger är Bolagsdeklaration det enda kontrollverktyg som använts, när företag släppts in på arbetsplatsen. Vi har i första versionen av integrationen valt att använda oss av begreppet ”Besökare”. Besökarna kan vara leverantörer, men det kan också vara andra företag och organisationer som av någon orsak har dragit sitt ID06-kort på arbetsplatsen. Här ser vi visst utvecklingsbehov i kommande version. Funktionaliteten har tagits emot på ett mycket positivt sätt av marknaden och vi får varje vecka höra från företag och enskilda användare, att det underlättar deras arbete för en bättre kontroll.

För närvarande har följande applikationsleverantörer anslutit 100 % av sina projekt till ID06 Stamp: Add Mobile, Infobric, Infotech, Italic och Entral. Prata med din applikationsleverantör av personalliggare om du saknar ett projekt eller möjligheten att arbeta integrerat i ID06 Bolagsdeklaration.

Finns det någon problematik med integrationen till ID06 Stamp?

– Jag kan se två frågor som återkommande har dykt upp. En del förutsätter att ID06 har vetskap om det 13-ställiga arbetsplats-ID för arbetsplatsen. Det har inte ID06-systemet! Detta nummer är sekretessbelagt hos Skatteverket och måste därför hanteras av beställaren eller den som denne har utsett. Här är det viktigt att förstå hur Bolagsdeklaration är integrerat med Stamp.

Bolagsdeklaration frågar varje natt vilka företag som var på arbetsplatsen i går, för att därefter sortera och visa företag som är besökare. Ändra därför projektets ”skede” till aktivt och lägg till Arbetsplats-ID direkt när projektet läggs upp, så missar ni inte några ”besökare”. Besökarna kan inte raderas från projektet, utan ligger kvar som ett ”bevis”, även om leverantören läggs till i leverantörskedjan.

– Den andra frågan är att flera aktörer, till exempel både beställaren och utföraren, startar bevakning av samma projekt i Bolagsdeklaration. Tanken är att den ena parten ska bjuda in den andra. Hanteringen ska underlättas via Bolagsdeklaration.

Här kommer vi att ta fram marknadsmaterial som underlättar för marknadens aktörer att förstå hur de kan samverka.

Senaste tiden har det i många sammanhang (Sund konkurrens i Väst, Byggherrarna, Bankinitiativet, Sveriges Allmännytta m.fl.) pratats en hel del om föranmälan av leverantörer. Varför har ID06 ansett det så viktigt med just föranmälan av leverantörer?

– Jag skulle säga att det är lågt hängande frukt. När vi inom ID06 för drygt ett år sedan diskuterade utvecklingen framåt för Bolagsdeklaration, stod det ganska omgående klart att just föranmälan av entreprenörer/leverantörer var väsentlig.
ID06 Bolagsdeklaration satsar stort på att ta fram en automatiserad föranmälan.

Vilka problem tänker ni att en automatiserad föranmälan ska hjälpa till att lösa?

– Jag ser främst möjligheter med föranmälan. Den ska fungera som en plattform där alla parter i hela projektet kan mötas. Allt från beställare till underentreprenörer i sista leverantörsled. Här har vi möjlighet att skapa funktionalitet för att visa vad som gäller på arbetsplatsen. Jag ser exempelvis gärna att vi möjliggör visning av upphandlingsvillkor som stärker sund konkurrens. Det kan vara olika branschvillkor eller villkor som går mot ID06-systemet.

Den första versionen som tas fram riktar sig till byggbranschen som den som kravställer föranmälan, men alla branscher som rör sig på byggarbetsplatserna kommer omfattas. Vi kommer så småningom även att ta fram en mer allmän föranmälan, där terminologin är mer generell men fungerar på samma sätt.

– Föranmälan kommer också att kläs med information utöver själva rapporten. Om det finns flera sidoentreprenörer i ett projekt, så kommer ”rätt” sidoentreprenör ges ansvar för godkännande av underentreprenörer, även om den huvudansvariga entreprenören givetvis ser allt som händer och kan ingripa. Vi hoppas att den kan frigöra en hel del resurser som idag går åt att administrera projekten, till att sätta in kontrollresurser där det behövs.

Vi hoppas också att de ansvariga huvudentreprenörer som i dagsläget saknar fasta rutiner för föranmälan av leverantörer, upptäcker möjligheten att använda sig av ID06 Bolagsdeklaration. ID06 har redan inlett samarbete med aktörer på marknaden för att ta fram instruktionsmaterial hur de kan arbeta och interagera i Bolagsdeklaration.

– Vi vet att en mycket stor andel av det som kallas svartarbete, sker via så kallade mikroföretag. Det är företag som omsätter mindre än en miljon kronor på pappret, men i själva verket omsätter de mångdubbelt. Dessa intäkter går till att anlita svart arbetskraft, finansiera kriminalitet med mera.

Det går att leda flertalet brott på svenska arbetsmarknaden till mikroföretag. De befinner sig mycket sällan i första ledet i leverantörskedjan, utan kommer in från och med andra ledet. Föranmälan ska ge ansvariga entreprenörer och beställare samma kontroll oavsett leverantörsled.

Är ni intresserade av att testa ID06 Bolagsdeklaration, skicka in en intresseanmälan som finns på vår hemsida. ID06 kommer inom kort lägga ut information om de licensmodeller som planeras.

 

Faktaruta:

ID06 Bolagsdeklaration: Ett verktyg för bevakning av leverantörer och underleverantörer i ett projekt. Ett projekt kan till exempel vara en byggarbetsplats eller ett ramavtal. Verktyget ger dig löpande information om bland annat leverantörens status, registrering i svenska register, restförda skatter och avgifter, betalningsanmärkningar och betalning av arbetsgivaravgifter. ID06 Bolagsdeklaration ger dig också systematiskt varningar enligt ett av ID06 uppsatt regelverk.

Föranmälda leverantörer:

Leverantörer som anmälts och lagts till i leverantörskedjan innan de kommer in på arbetsplatsen.
Det kommer i framtiden att finnas ytterligare ett sätt att sköta föranmälan, en automatiserad föranmälan kopplad till en av licensmodellerna.

Besökare:
Leverantörer och andra besökare som inte föranmälts till arbetsplatsen innan de kommit in på arbetsplatsen.

Leverantörsled:
Led understigande entreprenören/sidoentreprenören.