26 aug 2020

Röster från branschen träffar AddMobile

AddMobile, som är en partner till ID06 AB sedan många år, grundades 2004. Företaget arbetar med digitala lösningar som hjälper bland annat bygg- och anläggningsföretag att effektivisera sin vardag med smarta tidsbesparande digitala verktyg. Företaget finns i Malmö, Stockholm och Karlskrona.

I plattformen AddMobile Toolbox, erbjuds en rad olika lösningar såsom passagelösningar, arbetsorder, projekthantering, verktygshantering och körjournaler, beroende på vad kunden behöver hjälp med. I dagarna lanserar AddMobile sin nya PIV-läsare som möjliggör för arbetsplatser att tillämpa LOA2. På så sätt framtidssäkras hårdvaran inför upphörandet av den gamla ID06-tekniken, vilket sker senast 1 januari 2022.

Med hjälp av den nya tekniken får AddMobiles passagelösningar för grindar, dörrar, containers, hänglås och personalliggare en högre säkerhet. Det finns en ökad efterfrågan på att säkerställa säkra arbetsplatser, både på individnivå med säkra identiteter och utifrån ett skalskyddsperspektiv samt att rätt person skall ha tillgång till rätt utrymmen och verktyg under rätt tidsperiod. Säkerheten behöver gå hand i hand med de effektiva arbetsmetoder och system AddMobile erbjuder för att underlätta för företag att göra rätt på ett kostnadseffektivt sätt.

Bo Lyvall, affärsutvecklare hos AddMobile, beskriver den nya PIV-läsaren och dess möjligheter för kunden så här:

  • Vi kan erbjuda våra kunder en framtidssäkrad PIV-läsare till samtliga av våra passagelösningar. Det hjälper våra kunder att tänka långsiktigt vid inköp av hårdvara och passagelösningar, då PIV-läsaren kommer att fungera även efter 1 januari 2022, säger Bo Lyvall.
  • Mycket positivt att AddMobile stödjer den nya tekniken i ID06 kortet, som möjliggör för arbetsplatsen att ha inpassering med hög tillit, vilket välkomnas av alla aktörer, säger Peter Nilsson partneransvarig på ID06.

För att läsa mer om AddMobile och deras lösningar, gå in på deras hemsida här.