leverans
29 maj 2023

Ny svensk standard från SIS ute på remiss!

”En möjlighet för leverantörer, att på ett enkelt sätt påvisa att de är betrodda leverantörer med fastställda leverantörskedjor. Med den nya standarden har vi höjt ribban till en helt annan nivå” säger Eva Mattsson, ID06 representant.

Standarden anger vilka krav en leverantör måste leva upp till för att en beställare ska kunna göra ett säkert leverantörsval, utan egna kontroller.
Våren 2020 gick ID06 med i SIS standardkommitté för säkra affärer – nu finns det äntligen ett förslag som gått ut på remiss.

Jag kan nog säga att alla vi representanter som deltagit i arbetet har sett mycket fram emot den här dagen under det senaste året, säger Eva.

ID06 hade redan från start en tydlig målsättning med deltagandet, vilket är ganska naturligt då vi arbetar med frågor för sund konkurrens varje dag.
På ID06 möter vi företag som riskerar att slås ut på marknaden på grund av att konkurrenter bryter mot lagar, avtal och kan lägga lägre anbud eller marknadsföra sig på ett opassande sätt i förhållande till hur verksamheten egentligen ser ut.

För mig har detta varit en hjärtefråga och jag har personligen lagt väldigt mycket tid på arbetet i kommittén uppger Eva Mattsson.

De som ingått i kommittén förutom ID06 AB är Göteborgs stad inköp och upphandling, Bolagsverket, Uppsala kommun, Inyett AB, Byggbasen i Sverige AB, Creditsafe i Sverige AB, Kraftringen Energi AB, Q Sat Advisory AB, Stavenow Advokatbyrå AB, UC AB, Dun & Bradstreet Sweden AB.

Tanken är också att en tredje part, ett verifieringsorgan, ska kontrollera leverantören på samtliga delar som leverantören är verifierad mot i standarden. Beställarna har i många fall behövt förlita sig på ett ”heder och samvete” intygande.

I och med att det nu kommer finnas en standard har vi höjt ribban till en helt annan nivå. Alla leverantörens underleverantörer ska också följa standarden för att leverantören ska kunna bli verifierad. Där har vi nog den största fördelen med standarden, säger Eva Mattsson.
 

Den nya standarden omfattar exempelvis:

 • att se över personalliggarens  in- och utloggningar
 • att leverantören visar på att personal får information hur det ska gå till på varje enskild arbetsplats
 • att anmäla utstationering
 • att identiteten på samtlig personal och inhyrd personal är säkerställd samt
 • att den personalen får arbeta och vistas i Sverige
 • att leverantören har de ansvarsförsäkringar denne säger sig ha under hela tiden som dessa ska gälla
 • att leverantören har giltiga tillstånd
 • har korrekta registreringar hos svenska och utländska myndigheter
 • har betalat in korrekta sociala avgifter
 • har egen personell- och ekonomisk leveransförmåga som leverantören utger sig för att ha vid varje upphandling
 • Utländska företag som anger att de inte har fast driftsställe ska dokumentera hur de arbetar på den svenska marknaden

 

Läs om nya standarden eller delta i remisseminarium

Nu har du möjlighet att också påverka med dina kommentarer om förslaget.
Läs igenom och lämna dina synpunkter enligt anvisningarna.

Vill du delta på remisseminariet den 1 juni kl. 9-10? Anmäl dig här.

Vill du läsa hela förslaget (men inte registrera dig på SIS)?
Be om en kopia från SIS genom att mejla amanda.franzen@sis.se