nyckelkomponent i pilotprojekt för sunda byggen i Göteborg
18 jun 2024

Sunda byggarbetsplatser i Göteborg med ID06

Under ledning av platschef Erik Jagstedt har byggföretaget Brixly satt ny standard för begreppet sunda byggen i pilotprojektet Selma stad i Göteborg.

Tillsammans med beställaren Framtiden Byggutveckling uppfördes 62 hyreslägenheter, en lokal torgyta samt en förskola – allt byggt med total transparens av underentreprenörsleden och fullständig kontroll av byggarbetarnas identitet och kompetensnivå genom hela byggprocessen.

– Våra ledord för hela projektet var ansvar, konsekvens och transparens. Säger Erik Jagstedt, platschef på Brixly sedan två år tillbaka och huvudansvarig för byggandet av en del av Selma stad.

Ansatsen att på riktigt skapa en byggarbetsplats som genomsyrades av sunda villkor var en utmaning som Erik tog sig an med stor ambition.
 

Olika metoder

– Det finns problem i dagens byggbransch, den är inte alltid sund. För att försöka komma åt och rätta till detta beslutade vi att testa olika metoder i det här projektet. Vi var nyfikna på hur man på riktigt skapar en sund arbetsplats med sunda värderingar, säger Jagstedt.

Projektet utmärkte sig tidigt då Brixly nyttjade flera ID06-lösningar parallellt och i kombination för att hantera utmaningarna som fanns. Inte minst den kring in- och utloggningar på en trång byggarbetsplats med flera beställare, underentreprenörer och dess personal. Varje del av projektet hade sina egna specifika krav vilket krävde innovativa lösningar.

ID06 Status Control, ID06 Bolagsdeklaration och ID06-kortet var alla nödvändiga hjälpmedel som gjorde projektet möjligt att genomföra rent praktiskt.

Erik förklarar hur Brixly använde dubbla läsare på samma grind för att försäkra sig om att rätt person hade tillgång till rätt område. Att det var mycket jobb att sätta organisationen i början. Men att det skapade en kultur där felen minimerades eftersom det blev jobbigt för underentreprenörerna att göra fel.

– Jag tror verkligen på begreppet rätt person för rätt grind.
 

Oannonserade kontroller

En annan nyckelfaktor för projektets framgång var regelbundna, oannonserade, kontroller av ID06-kort på arbetsplatsen med hjälp av mobilappen ID06 Status Control.

– Som komplement till dom andra systemen gjorde vi fysiska kontroller där vi använde ID06 Status Control för att verifiera personerna som var på plats.

Jag gick regelbundet ut på arbetsplatsen och frågade ’Har du ID06-kort?’ ’Har du rätt behörighet?’. I slutändan handlar det om att vara där och kontrollera. Även om systemen är utformade för att göra det svårt att fela, behöver vi som huvudentreprenör kontrollera att allt står rätt till.

För att säkerställa att sunda underentreprenörer användes nyttjades ID06 Bolagsdeklaration. Där Brixly kunde välja bort aktörer som hade skatteskulder, och där skulder uppkom under byggtiden hann Brixly ta kontakt med företaget för att hitta en gångbar lösning.

Pilotprojektet visade sig inte bara leda till ökad effektivitet på arbetsplatsen utan det sänkte även kostnaderna då obehörig tillgång och oönskad personalrotation minskade.
 

Principerna lever kvar

Nu är projektet avslutat och byggena står klara. Men lärdomarna och metoderna som utvecklades under arbetets gång lever vidare hos Brixly. Standarder som etablerades för hur en byggarbetsplats ska skötas har Erik och hans team har tagit vidare till nya projekt.

– Grundläggande för vår framgång var transparens och ansvar från oss som huvudentreprenör men även från våra beställare. För att klara av den praktiska kontrollen var ID06-systemen ovärderliga, de är en grundläggande komponent för att skapa sunda och säkra arbetsplatser i byggbranschen.
 

5 snabba med Erik Jagstedt

Erik Jagstedt är platschefen som fick uppdraget att leda arbetet för en sund byggbransch genom pilotprojektet i Selma stad, Göteborg. Tillsammans med hans team skapade han en arbetsplats som blev både sund och säker – ett bevis på att det går om man verkligen vill.
 

Hur särskilde sig det här projektet från andra byggen?

”Det som verkligen särskilde detta projekt från andra var vårt fokus på transparens. Tillsammans med beställaren beslutade vi att ta tag i frågan om det var möjligt att faktiskt skapa en sund byggbransch. Och det visade sig gå!
 

Hur gjorde ni?

”Vi skapade en organisation som under byggets gång hade fullständig kontroll över vilka personer och vilka företag som befann sig på arbetsplatsen, att alla hade rätt utbildning och behörighet samt att de alltid uppehöll sig på rätt plats på bygget. Det bidrog till en god arbetsmiljö där alla kunde känna sig säkra med att personen bredvid verkligen var utbildad för den arbetsuppgift som personen var ålagd att utföra.

Vi kunde även proaktivt hantera och parera potentiella konkurser bland våra underentreprenörer då vi kunde se hur deras ekonomiska situation såg ut. Vi vill inte köpa tjänster från aktörer som inte sköter sig. På så sätt kunde vi agera snabbt när ekonomiska problem uppstod bland våra UE-led under byggtiden.”
 

Blev det dyrare att genomföra projektet på detta sätt? Gick det snabbare?

”Nej. Det krävdes kanske mer arbete i början för att sätta upp alla processer och system, men det genererade positiva effekter i längden. I det stora hela blev projektet mer effektivt än andra. Den ökade transparensen tvingade oss att agera konsekvent. Vilket i sin tur gav en inre ro samtidigt som det gjorde det svårare för våra underentreprenörer att göra slumpmässiga personalbyten. Det blev inte acceptabelt att skicka vem som helst till bygget då alla var medvetna om vilka regler vi hade. I slutändan gjorde det att vi kunde bygga snabbare, billigare och bättre. Detta var även någonting som medförde smidigare framdrift för underentreprenörerna.”
 

Hur jobbar Brixly vidare nu när projektet är slut?

”Internt har vi byggt vidare på lärdomarna vi fick från pilotprojektet där vi implementerat en hel del i vårt verksamhetsledningssystem. Vi har bland annat standardiserat arbetsplatskontroller i alla våra projekt. En stor del av våra inskrivningsrutiner har blivit standardpraxis vilket gjort att vi positionerat oss som en ledande aktör för en sund byggbransch. Så även om projektet är över så lever principerna kvar.”
 

Vilka tips har du till andra företag som vill implementera liknande system?

”Jag rekommenderar att de använder ID06-systemen fullt ut. Det finns många funktioner och möjligheter med ID06 och det är viktigt att lära sig och ta del av allt systemen faktiskt erbjuder. Sedan behöver dom investera tid i planeringen och våga tänka på en mängd olika scenarier. Till exempel kan man spela upp en fiktiv händelse att det är fusk på bygget. Hur agerar man då? Sen är det viktigt att alla led i organisationen förstår processerna och betydelsen av dem!”