1 feb 2024

Föreningen Rättvist byggande väljer ID06 Bolagsdeklaration

Samtliga nya medlemmar inom föreningen Rättvist byggande kommer att implementera digital Föranmälan som finns i ID06 Bolagsdeklaration. Organisationen går från manuellt jobb med blanketter till att göra kontroll av entreprenörer genom ID06:s unika system.

Digital föranmälan i ID06 Bolagsdeklaration har börjat implementeras för organisationens nya medlemmar medan nuvarande medlemmar kommer att fasas över till systemet när nya projekt påbörjas från och med september 2024. Den manuella processen med tusentals mail med tillhörande blanketter blir därmed ett minne blott.

– Vi kommer spara tid internt och det blir även enklare för entreprenörerna att rapportera vilka underentreprenörer som är med i projekten. Entreprenörer som inte lever upp till Rättvist byggandes standarder kommer med Föranmälan också sorteras bort tidigare i processen, säger Morgan Jansson, VD Rättvist byggande.

Offentliga och privata byggherrar över hela Sverige är medlemmar i Rättvist byggande. Organisationen jobbar för att varje spenderad krona i ett projekt ska användas på rätt sätt där enbart seriösa entreprenörer ska vara delaktiga i projekten.

– När entreprenörer ska börja arbeta i ett projekt föranmäls företaget genom ID06 Bolagsdeklaration och då sker en första granskning i ID06 Bolagsdeklaration. Skulle entreprenören ha någon avvikelse så larmar systemet om detta.

En avvikelse kan vara att entreprenören saknar F-skatt, inte är arbetsgivarregistrerade, inte betalar arbetsgivaravgifter eller har restförda skatteskulder. Detta ser då entreprenörerna själva och kan reagera innan föranmälningen kommer fram till oss som är byggherrens (beställarens) representant. Vi tror att detta kommer öka kvaliteten i hela kedjan och slutligen färre avvikelser när det hamnar hos oss, säger Morgan Jansson, VD Rättvist byggande.

Ökad transparens och ansvarstagande

Rättvist byggande är övertygade om att den digitala föranmälan kommer att bidra till ökad transparens och ansvarstagande i byggbranschen. Det märkets under ett pilotprojekt med digital föranmälan som genomfördes tillsammans med fastighetsbolaget MKB i Malmö.

Nu ser Rättvist byggande fram emot att organisationens medlemmar och dess entreprenörer börjar använda ID06 Bolagsdeklaration med den digitala föranmälan i större utsträckning.

– Nu är det inte längre bara vi och våra medlemmar som har möjlighet att tacka nej till företag som vi anser vara olämpliga, utan det sker transparent i alla kontraktsled. Kopplingen mellan underentreprenörsträdet och föranmälans-processen till ID06 Stampdata är otroligt värdefullt. Det är positivt att alla parter i kedjan kan se och ta sin del av ansvaret, säger Morgan Jansson.