26 jun 2020

Röster från branschen – Tommy Lenberg Byggherrarna

I vår serie röster från branschen reflekterar Tommy Lenberg, VD Byggherrarna, kring olika sätt för byggbranschen att uppnå sund konkurrens och schyssta arbetsvillkor.

– Jag ställer mig bakom idén med ID06, sund konkurrens genom transparens, till hundra procent. På våra byggarbetsplatser ska vi ha seriösa företag med rätt kompetens och schysta anställningsvillkor. Det är en hygienfråga om man vill ha en sund byggbransch. De nya säkrare ID06-korten är en bra utveckling och jag tycker att ID06 gör ett utmärkt arbete för att säkra våra byggarbetsplatser. Men det finns brister i tillämpningen av systemet och det förekommer tyvärr att oseriösa företag med obehörig personal, tar sig in på våra byggarbetsplatser. Det behövs en ordentlig uppsträckning och vi har alla ett ansvar för att uppmärksamma och motarbeta fusket.

Tommy anger tre var och en för sig, tunga konsekvenser av att obehörig personal och företag släpps in på svenska byggarbetsplatser:

Arbetsmiljö-risk för liv och hälsa

Kvalitetsbrister

Inkörsport för kriminalitet

Obehörig, i värsta fall outbildad personal, medför risk för liv och hälsa, inte bara för sig själva, utan även för alla övriga som vistas i deras närhet på bygget. Kvalitén på arbetet riskeras i varje arbetsmoment. Boverkets rapport från 2018 visar att kvalitetsbrister i byggsektorn de senaste åren kostat 80-110 miljarder kronor årligen.

– En ofantlig summa som i sig borde vara incitament nog för att säkerställa vilka som utför arbetet på våra byggen och hur arbetet utförts, säger Tommy. En byggarbets-plats får inte bli en fristad för oseriösa företag och illegal arbetskraft. Det kan vi som byggherrar och beställare inte acceptera. Byggherrar och beställare i alla led måste ta ett större ansvar för kontroller och i handling visa nolltolerans mot fusk och regelbrott.

-ID06-systemet tillämpat med kontroller och stickprov, är som sagt en del, men sen är det också en kulturfråga. Det handlar om det egna ansvaret hela vägen från företagsledning via projektkontoret och ända in i byggboden. Om jag ser något misstänkt har jag en skyldighet att reagera. Den som tiger samtycker. Vi måste skapa en kultur med omsorg om projektet och varandra, där vi reagerar när vi ser att regelverk inte följs, eller misstänker att allt inte står rätt till. En tysthetskultur där alla sköter sig själva är förödande, med säkerhetsrisker, kvalitetsbrister och osund konkurrens som resultat.

Avslutningsvis summerar Tommy med orden:

– Låt oss sluta tassa på tå och ängslas över att vi svartmålar branschen, för att vi vågar se och tala om problemen. Det säkraste sättet att inte upptäcka fusk och fiffel, är att inte leta. Och vi ska inte tro att ID06 eller någon annan löser problemen åt oss. Låt oss alla i våra olika roller i byggprocessen, göra allt vi kan för att stoppa fusket och få sunda och trygga byggen med hög kvalitet!