8 jun 2022

ID06 nyhetsbrev juni

Sista chansen innan sommaren – lär dig mer om Bolagsdeklaration!

Är ditt företag eller organisation intresserad av att använda ID06 Bolagsdeklaration för er leverantörskontroll, så finns nu möjlighet att anmäla er till vårt webbinarium på nätet. Presentationen tar ungefär en timme och därefter följer en stund för frågor. Den sista halvtimmen presenteras de licensmodeller som nu är framtagna.

Torsdag 9 juni 10.00-12.00, anmäl senast 8 juni

Plats: Online via Teams Anmälan Webinarie – ID06

ID06 på H22-mässan

ID06 är samarbetspartner till PEAB på H22-mässan i Helsingborg/Oceanhamnen H22 I The making of a smarter city I Välkommen till HelsingborgMässan pågår till 3 juli och erbjuder något för hela familjen. Har du vägarna förbi i sommar och har yngre barn med dig, låt dem testköra bilbanan och få ett ”ID06-körkort”. Och du, medan du väntar kan du göra ID06-quiz om hur du som privat uppdragsgivare kontrollerar den som utför arbetet i ditt hem. Varmt välkommen!

 

NCC implementerar digital arbetsplatsintroduktion med koppling till ID06 Kompetensdatabas

I vår serie ID06 lyssnar av har turen kommit till NCC och deras implementering av en ny digital rutin för arbetsplatsintroduktioner med koppling till ID06 Kompetensdatabas. Initiativet att utveckla en mer effektiv introduktion och att integrera funktionerna i ID06 Kompetensdatabas, drivs av NCC:s projekt Efficient Site Onboarding.– Vårt mål var att skapa en smidigare hantering av introduktioner på våra produktionsarbetsplatser, inleder Joakim Stenbacka, projektledare på NCC. Med utgångspunkt i våra behov satte vi fokus på två huvudområden:1. Digitala introduktioner i stället för att manuellt hantera all information om de regler man måste ta del av för att vara på en arbetsplats.2. Certifikatshantering, det vill säga att göra utbildningar och certifikat tillgängliga digitalt för att få bättre kontroll och för att slippa arbetet med att scanna in papperskopior. Vi ville hitta en gemensam lösning för båda, förklarar Joakim.2021 blev NCC av ID06 ackrediterat utbildningsföretag med möjlighet att registrera kurser för generella och arbetsplatsspecifika introduktioner i ID06 Kompetensdatabas samt hämta utbildningscertifikat för anställda och underentreprenörer. Avtal med ID06 ingicks och utmaningen med det stora flödet av individer, avhjälptes med denna lösning.– Vi hade en pragmatisk dialog med ID06, fortsätter Joakim. I stort sett alla våra medarbetare hade ID06-kort. Många av våra underentreprenörer hade gått Safe Construction Training, Byggföretagens säkerhetsutbildning, och hade certifikat på detta. Dessutom fanns behov av att identifiera våra underentreprenörer.ID06 har en fantastisk produkt i sin inloggningstjänst ID06 SSO. Vi på NCC skapar ett konto i vår lösning utan handpåläggning. Ekosystemet hänger ihop och fungerar väldigt bra.Fyra så kallade testprojekt, har sedan januari 2022 provat och utvärderat den nya rutinen för digital introduktion. Till dags dato har cirka 500 personer genomfört introduktionen. NCC ser att det kan komma att bli en omfattning av 100 000 personer/år i Norden och att det är en viktig applikation för NCC i Sverige, där den största volymen finns.Det finns en liknande tjänst i Finland och Norge samt Danmark som förbereds för nästa steg.Piloterna är nu klara och nu pågår utbildning av så kallade Super Users. Implementering i större skala planeras dra i gång under juni i Sverige.Inledningsvis är det flest byggarbetsplatser som startar upp, men NCC ser stora möjligheter att använda modellen inom alla sorters produktionsarbetsplatser. Planering pågår för att implementera den nya rutinen även för: stentäkter, asfaltsteam och byggserviceteam. Man vill publicera bevisen enligt NCC:s standard och lagra dem på ID06-korten och målet är att testa upplägget på dessa arbetsplatser vid halvårsskiftet i år.– Vi ser det som en lösning för att öka kvaliteten och kontrollen – att rätt kompetens är på arbetsplatsen, säger Jenny Wassvik,Business Change Manager i projektet. Alla får nu tillgång till sina egna certifikat och utbildningsbevis digitalt och kan närsomhelst själv titta eller visa upp dem. Tryggheten med att alla använder samma databas innebär att certifikaten är lika relevanta hos exempelvis Skanska och andra kollegor i branschen. Vi får en tidsbesparande effekt och vi får ökad kontroll. Det höjer säkerheten och vi vet att vi har rätt kompetens på plats, avslutar Jenny.Paul Kull, HR specialist på NCC, flikar in, – Detta projekt har skapat förutsättningar för digitalisering i produktionen och att säkerställa att våra anställda och samarbetspartners har relevanta kravutbildningar (utbildningar och certifikat) på plats, säger Paul Kull. Det ger en extra push med branschöverenskommelser och det gynnar hela branschen att alla gör lika. Med en mobil lösning med digitalt ID blir det möjligt att göra introduktionen när du vill och när det passar bäst. Och det tar inte mer än cirka 15 minuter per del att genomföra, avslutar Paul Kull.– Jag tycker att NCC:s sätt att använda ID06 SSO och ID06 Kompetensdatabas, är ett strålande exempel på hur ID06s verktyg kan användas för att skapa sunda och säkra arbetsplatser, säger Peter Nilsson, ID06 Kompetensdatabas.Korta fakta om NCC Site Introduction:NCC:s arbetsplatsintroduktion (NCC Site Introduction) är en webbaserad utbildning och består av två delar:1. Generell introduktion som innehåller NCC:s generella säkerhets- och arbetsmiljöinformation. Den är giltig ett år och behöver inte upprepas om du vistas på flera av NCC:s arbetsplatser under den perioden.2. Arbetsplatsspecifik introduktion som innehåller specifik information och genomgång av risker som gäller just på den aktuella arbetsplatsen. Den ska genomföras varje gång du kommer till en ny NCC-projektarbetsplats. För våra industriarbetsplatser och mobila siter kommer den specifika introduktionen göras en gång per år.Båda utbildningarna lagras som certifikat i ID06 Kompetensdatabas.Mer information om NCC:s nya arbetsplatsintroduktion på: https://www.ncc.se/for-leverantorer/pa-arbetsplatsen/innan-ankomst/