14 apr 2022

Nyhetsbrev ID06 Stamp

ID06 Stamp kan nu aktiveras och ni kan ta del av egna personalliggare.

I ID06 Stamp kan ni samlat se era medarbetares in och utloggningar, övergripande statistik och även skriva ut registerutdrag.

 

Syftet med ID06 Stamp är bland annat att tillhandahålla en lagringstjänst utifrån bevarandekraven i skatteförordningen (2011:1261) och inhämta en kopia av ert företags elektroniska personalliggare från ID06 Partners samt att bistå ert företag med sådan information som efterfrågas av myndighet vid en eventuell uppföljande kontroll efter ett arbetsplatsbesök.I ID06 Stamp kommer ni att kunna få en god kontroll över era personalliggare som har skapats när era medarbetare har loggat in och ut på en ID06 arbetsplats. ID06 Stamp inhämtar er information från samtliga ackrediterade ID06 Partners för att ni ska få en god översikt över era personalliggare.

Syftet med ID06 Stampdata är:1. Tillhandla hålla lagringstjänst, utifrån bevarandekraven i skatteförförandeförordningen (2011:1261), samt inhämta en kopia av ert företags elektroniska personalliggare, från ID06 Partners;

2. Bistå ert företag med sådan information som efterfrågas av myndighet vid eventuell uppföljande kontroll efter ett arbetsplatsbesök:

3. Bistå med att genomföra analyser av ID06 Stamp i syfte att hjälpa er att upptäcka felaktigheter exempelvis dubbelregistreringar, felaktiga in- och utloggningar etc.

När du aktiverat ID06 Stamp kan du se dina medarbetares in och utloggningar, övergripande statistik och även kunna skriva ut registerutdrag till dina anställda.

Instruktion för aktivering hittar ni här: Länk /id06-stamp/