11 dec 2020

Tillsammans höjer vi säkerheten på arbetsplatsen

Under 2021 införs krav på att de utbildningar och behörigheter som krävs för ett specifikt arbetsmoment finns registrerade i ID06 Kompetensdatabas. JM, Peab, Skanska och Veidekke i samarbete med ID06 tog 2019 beslut om att detta ska införas. Med hjälp av ID06 Kompetensdatabas underlättas hanteringen för både företaget och medarbetare samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks.

Med införandet blir arbetet lättare för platsledning, BAS-U, säkerhetsansvariga med flera på våra arbetsplatser.
Med stöd av ID06 ackrediterade läsare kan de enkelt och snabbt ta reda på vilka utbildningar och behörigheter som företagets och underentreprenörers medarbetare har.

JM, Peab, Skanska och Veidekke genomför nu ett informationsarbete riktat till samtliga underentreprenörer där de uppmanas att säkerställa att deras utbildningar finns registrerade i ID06 Kompetensdatabas.

På sikt kommer nedan utbildningsområden och utbildningar att omfatta:

  • Arbete på väg
  • Asbest
  • Brandfarliga arbeten/ Heta arbeten
  • ESA Instruerad
  • Fallskydd
  • Härdplaster
  • Liftutbildning
  • Ställning
  • Säkra lyft
  • Safe Construction Training

För att möjliggöra införandet praktiskt kommer det att ske stegvis under de närmaste åren. De första kontrollerna utifrån de gemensamma kraven sker i entreprenader som startas efter 1 juli 2021. Mer information kommer under inledningen av 2021.

Det är viktigt att du som beställer utbildning av utbildningsföretag redan nu säkerställer att utbildningsföretaget är ackrediterat till ID06 Kompetensdatabas så att registrering är möjlig. Vilka som idag är ackrediterade ser du här

Efter att medarbetaren givit samtycke till registrering och utbildningen är registrerad i Kompetensdatabasen kopplas den automatiskt till individens aktiva ID06-kort.

 

Att utbildningarna ligger på ID06 Kompetensdatabas känns verkligen som ett steg i rätt riktning. Det kommer underlätta för oss som skriver in ny personal på våra arbetsplatser att säkerställa rätt kompetens och utbildningsnivå

Johanna Axelsson, platschef Veidekke

Har vi koll på att alla underentreprenörer har godkända utbildningar och certifikat för dessa arbetsmoment skapar vi mycket bättre förutsättningar för säkra arbetsplatser. Sen får vi arbeta vidare för att utöka antalet utbildningar i databasen

Helena Paulun, Arbetsmiljöchef JM

Att man nu kan se utbildningar och kompetenser digitalt är mycket positivt. Det förenklar vardagen för ledningen ute på våra arbetsplatser. Individen behöver inte ta med utbildningsbevis i pappersform och platsledningen kan snabbt få en bild över vilka som har behörighet att utföra ett visst riskfyllt arbetsmoment och inte. Detta bidrar till en säkrare arbetsplats

Mikael Larsson, Produktionschef Skanska

Eftersom utbildningar registreras av ID06 ackrediterat utbildningsföretag och finns i ID06 Kompetensdatabas blir det mycket lättare för oss ute på arbetsplatserna. Det är inte längre upp till oss att bedöma om en individs utbildning uppfyller alla krav, den bedömningen är redan gjord.
Det stärker både säkerheten och ökar möjligheter till sund konkurrens

Hans Dahlberg, skyddsombud Peab

 


För mer information kontakta:
Peter Skogert, JM | Ingela KlingvallPeab | Helena Parker, Skanska
Lisa Högberg, Veidekke | Peter Nilsson, ID06