18 jun 2024

ID06 – lösningen på städbranschens utmaningar

Den svenska städbranschen står inför en rad utmaningar: arbetsmiljön är tuff och anställningsvillkoren ofta otrygga. Samtidigt är det hård priskonkurrens aktörer emellan. Vi har listat en rad anledningar varför ID06 kan vara en betydande del av lösningen på problemen, inte minst genom ID06-kortet som bidrar till en tryggare och säkrare arbetsmiljö.

Trygghet för kunden – Trygghet och säkerhet är viktiga faktorer för städbranschen. Städarbetet utförs ofta på kvällar och nätter och därför är det viktigt att kunder känner sig trygga med vem eller vilka som ges tillträde till arbetsplatserna. Varje dag genomförs städtjänster på säkerhetsklassade områden, känsliga miljöer men även i och runt verksamhetskritiska maskiner.

Med ID06 får städbranschen ett tydligt system där varje innehavare av ID06-kort enkelt kan identifieras när denne checkar in och ut på en arbetsplats. Med hjälp av systemet kan kunden enkelt styra vilka som har tillgång och inte till området.

  • Trygghet för anställda – ID06-kortet bidrar till att säkerställa att personalen på ett städföretag har rätt villkor, att den anställda finns registrerad i personalliggare och har rätt arbetstillstånd. Kontrollen motverkar svartjobb och social dumpning. När städföretaget visar upp att man är ansluta till ID06 ökar företaget sin attraktivitet som arbetsgivare men även som affärspartner gentemot nya kunder.
  • Kvalitetsstämpel för branschen – När företag väljer att ansluta sig till ID06 skapar det en kvalitetsstämpel för branschen och visar att företaget tar ansvar. Kvalitetsstämpeln gör att beställare kan vara säkra på att de anlitar ett seriöst och schysst städföretag. ID06-kortet höjer professionaliteten bland branschens företag samtidigt som det bidrar till att fler vill ta ansvar för en trygg och säker arbetsmiljö.
  • Säkerhet och trygghet – ID06-kortet är ett kort med hög säkerhetsnivå som verifierar innehavarens identitet. Kortet innehåller information om namn, foto, personnummer och företag som personen är anställd i. Information kan användas för att förhindra identitetsstöld och motverkar illegal arbetskraft.
  • Rätt kompetens på rätt plats – Städ är ett hantverk och för att genomföra vissa typer av städ behövs en särskild utbildning och förkunskap. Med ID06-kompetensdatabas samlas den anställdes alla utbildningar och certifikat på ett smidigt och lättsamt sätt i ID06-kortet. På så vis höjs kvaliteten på arbetet när det blir enklare att matcha rätt kunskap med rätt jobb.
  • Vinna upphandlingar – Allt fler beställare ställer krav i sina upphandlingar att städföretag ska vara ansluta till ID06. När ett städföretag kan visa upp att företaget är anslutna till ID06-systemet ökar chanserna att företaget vinner upphandlingar.
  • Få en konkurrensfördel – Samtliga ovanstående punkter ger dig som städföretagare en konkurrensfördel. ID06 fungerar som en kvalitetsstämpel mot både kund och personal. Att ditt företag ansluter sig till ID06 sätter press på företag i branschen att förbättra sig själva. Men det kan även hålla oseriösa aktörer och arbetslivskriminalit utanför. När ditt företag och dina anställda visar upp ID06-kortet är du med och skapar en sund konkurrens och en bättre miljö för alla inom städbranschen.

 

Läs mer om ID06 i städbranschen:

ID06 ökar säkerheten och tryggheten inom städbranschen

Ökad stolthet och fler affärer för Bästkuststäd