28 maj 2024

Utan ID06 förblir städbranschen osynlig

Brist på tydlig branschstandard och gemensamma referenspunkter gör städbranschen osynlig, det anser två profiler i branschen.
– Att mötas av en välstädad arbetsplats i början av arbetsdagen tar de flesta människor för givet, enbart när något inte är som det förväntas vara uppmärksammas städbranschen. Städ ska inte vara ett inköp utan en investering, tycker Daniel Grönberg, Vd på KMG Maskinservice.

Vi träffar Daniel Grönberg, Vd på KMG Maskinservice, och Lotta Nygren föreläsare på Tjänstekonsult, för en unik inblick hur städbranschen ser på sig själva. Grönberg och Nygren verkar inom samma bransch, men från olika hörn av fältet. Daniel arbetar med att leverera service av städmaskiner medan Lotta hjälper företag att upphandla rätt städ för rätt behov. Båda ser att det finns en stor utvecklingspotential i städbranschen och att ID06 behöver implementeras så snabbt som möjligt för att sätta en standard och höja kvaliteten.

– Arbetsmiljö håller alla företag högt men få räknar in städtjänster som en del i den arbetsmiljön. Trots att städ kanske är den absolut viktigaste delen i en bra arbetsmiljö, säger Daniel Grönberg.

Både Norge och Finland har idag tydliga nationella standarder för städ – en mätpunkt för vad som är bra städat och inte. I Sverige saknas en sådan standard vilket gör att städbranschen blir svår att kvalitetssäkra, det anser Lotta Nygren.

– Städ kommer fortsätta vara något osynligt tills vi har standarder om vad som är bra och inte. Våra grannländer har mätpunkter idag och skulle städbranschen gå ihop och sätta standarder skulle kvaliteten höjas. Med ID06-systemet påskyndar vi det arbetet med tydligare krav som höjer kvalitén så att branschen kan självsanera sig på oseriösa städföretag som fuskar, säger Lotta Nygren.

Utan standard så blir det även svårt för kunderna att veta vad han eller hon köper in för kvalitet av tjänsten. Städ är ett hantverk och bör även uppfattas som sådant likt andra yrkesarbeten.
 

Ta efter byggbranschen

För att utveckla branschen är det viktigt att städ ser och lär hur andra branscher jobbat med frågan. Byggbranschen har länge jobbat med standarder, kontroller och legitimering och på så sätt höjt transparensen och fått bort en del av arbetslivskriminaliteten som figurerat på den svenska byggmarknaden. Kvalitetsstämpeln för bygg har kommit i och med ID06 och så vill även Lotta se det fungera i städbranschen.

– ID06 behövs i städbranschen också. Då får branschen ett sätt att kontrollera att personal har rätt utbildning, att företagen är seriösa och att de har antagit standarder som är mätbara vad gäller kvalitetskontroll. Här har städbranschen ett stort jobb att göra, säger Lotta Nygren på Tjänstekonsult.

Lotta har varit verksam i städbranschen i 24 år och under den tiden har utveckling och kvalitetskontroll endast tagit små steg framåt. Utbildning är nödvändigt inom städ och den måste även kvalitetssäkras.
 

Enklare upphandling med standarder

Genom att utbilda upphandlare i vad som krävs för att få bra städ så kommer branschen och yrket att ges en högre status. Idag finns utbildningar som riktar sig till upphandlare inom flera olika branscher med tillhörande kravställande.

Dock finns det idag inte någon sådan utbildning för hur upphandlare ska köpa in olika typer av städtjänster. Trots att personalen inom städbranschen ofta jobbar i säkerhetsklassade miljöer och andra områden och ytor som är samhällskritiska för Sverige.

– Städ är en investering och inte ett inköp. Så länge städ hanteras som ett inköp kan det vara svårt att få bort oseriösa företag, säger Daniel Grönberg, Vd KMG Maskinservice.

Klart är att värdet av en städinsats kommer höjas när det den går från ett inköp till en investering. Med städföretag som är anknutna till ID06 tillsammans med upphandlare som efterfrågar en tydlig kvalitetsstämpling av företagen kommer städbranschen bli mer synlig. Med ID06 medvetandegörs insatserna av de seriösa städföretagen samtidigt som värdet av personalens yrkeskunskaper höjs.

– Att en dag ha en konsert för 50 000 personer och nästa dag spela ett derby på samma arena är en bedrift som bara städbranschen klarar. Dock är detta inte något som uppmärksammas då vårt arbete ofta sker i det tysta. Endast när något inte lever upp till besökarnas standard så får vi blickarna på oss, och då på ett negativt sätt, säger Daniel Grönberg, Vd KMG Maskinservice.