4 mar 2022

Första ackrediterade företaget för ID06 Arbetsplatskontroll klart

Ansvar och Säkerhet Europa AB är första ackrediterade företaget för att utföra ID06 Arbetsplatskontroll.

– Vi är glada och stolta över att vara det första bolaget som ackrediteras att utföra ID06 Arbetsplatskontroll, säger Jessica Löfström, VD Ansvar & Säkerhet Europa AB. Vi tycker det är viktigt att det finns en ackreditering för arbetsplatskontroller så att företag vet vart de skall vända sig för att få kompetenta kontrollanter, som vet vad de skall titta efter, poängterar Jessica.

Kontrollanterna bör ha kunskap inom ett antal områden såsom: bra kännedom om ID06 Allmänna bestämmelser, krav på elektronisk personalliggare, utstationeringslagen och utlänningslagen som några exempel.

Arbetsmetoden som kontrollanterna använder baserar sig på att hitta avvikelser, samla in rätt data och att göra en efteranalys.

ID06 Arbetsplats kontroll är en oberoende och icke föranmäld kontroll av efterlevnad på arbetsplatsen av: lagkrav, ID06 regelverk, arbetsmiljö med mera, på uppdrag av beställaren. Utöver nämnda punkter kan fler punkter tillkomma enligt önskemål från aktuell beställare.

Arbetskontrollanterna bör/ska ha kunskap kring ID06 Allmänna bestämmelser, krav på elektronisk personalliggare, utstationeringslagen, utlänningslagen.

– Att välja en ackrediterad partner för ID06 Arbetsplatskontroller, borgar för att det finns kunskap, erfarenhet och förståelse för den kontrollprocess som skall utföras, säger Peter Nilsson, Verksamhetsområdeschef ID06 Partner. Vi ser fram emot att fler kontrollföretag vill ackreditera sig enligt vår modell avslutar Peter.

 

Manipulering av ID06-kort gör dem ogiltiga!

Med anledning av att vi har fått in bilder på ID06-kort där man klistrat olika saker, gör vi här ett förtydligande om att all manipulering av ID06-kort gör dem ogiltiga. Det är inte tillåtet att ändra något på ett ID06-kort, då det förutom en förändring av kortet också kan störa ut tekniken i kortet. All manipulering av ID06-kort bryter mot kortavtalet!

ID06-kort är ett säkert kort med hög tillit kopplat till kontroller som sker i samband med utfärdande av ID06-kort. Individens identitet kontrolleras, liksom individens rätt att arbeta i Sverige samt vilket företag individen är anställd hos.

ID06-kort utgår från en säker teknik (PIV-C), där information kopplat till ID06-kortet och information om individen och företaget skyddas bakom två certifikat, som går att läsa beroende på hur ett ID06-kort används i samband med access.

Informationen på ID06-kortet är lasergraverat, vilket är en av flera säkerhetsdetaljer inom ett ID06-kort. Det är inte tillåtet att förändra ett ID06-kort, till exempel genom att klistra på något på ett ID06-kort. Ett ID06-kort som på något sätt är förändrat, är att betrakta som ogiltigt.

ID06 accepterar inte att teknik för att stödja Mifare klistras på ett ID06-kort eller monteras med ett direkt samband till ett ID06-kort.

ID06-kort har samma teknik idag som igår och för användning t ex vid kontor där man har Mifare läsare fungerar ID06-kortet som tidigare.

Vill man uppnå en säkrare access till kontor eller för att koppla ID06-kort till exempelvis en körjournal i fordon, rekommenderas att använda PIV-C tekniken som är kompatibel med Microsoft, iOS, Linux och Android. Det finns också läsare för kontoret som stödjer PIV-C att tillgå på marknaden, vilket ger en höjd säkerhet vid access.

Vill man uppnå högsta säkerhet rekommenderas att kontrollera ett ID06-kort genom uppkoppling mot ID06.

Besök Ackreditering ID06 partner – ID06 för mer information avseende att bli Partner till ID06 och för att använda ID06-kort fullt ut. Läs mer om tekniken i ID06-kort ID06-produktblad-Card.pdf