17 jan 2020

Produktionsbegränsning i ID06-systemet

Vi har en produktionsbegränsning i ID06-systemet som innebär att kortbeställningar från ett antal länder, utanför EU och EES idag inte fungerar. Produktionsbegränsningen beror på svårigheter att vidimera identitetsformat och bestyrkta inresehandlingar. Vi har identifierat begränsningen och arbetar med lösningen.

Totalt omfattar produktionsbegränsningen ett hundratal personer, utanför EU- och EES-länder som inte kommer kunna beställa ett nytt ID06-kort innan den 21 januari 2020 utan får vänta till 24 januari, då produktionsbegränsningen kommer att vara åtgärdad och det kommer att vara möjligt att kunna beställa kort även från dessa länder. Från att ett nytt ID06-kort är beställt och godkänt av kortanvändare tar det sedan mellan 1-3 dagar innan nytt ID06-kort är producerat och utskickat.

Totalt har ID06 idag gett ut nya, säkra ID06-kort till 479 313 personer från 91 länder fördelat på företag från 25 länder.

ID06 beklagar den uppkomna produktionsbegränsningen och arbetar aktivt för att undvika alla former av produktionsbegränsningar, men ibland ställs vi dessvärre inför alltför sent uppkomna fakta för att kunna lösa dom med bibehållen systemsäkerhet.