18 maj 2020

Bedrägerier ökar och kontroller blir allt viktigare

Vi får nu rapporter om att bedrägerier ökat avseende identitetshandlingar. Falska identitetshandlingar stoppas i ID06 kontroller, tillsammans med andra förfalskade handlingar såsom A1 intyg, arbets- och uppehållstillstånds och andra intyg och polisanmälan görs alltid.

En annan form av bedrägeri som nu uppdagas är att arbetsgivare behåller arbetstagares ID06-kort efter avslutad anställning utan att stänga av korten. När vi upptäcker detta stängs företaget av från ID06-systemet.
Vi vet även att personer som fått svenskt personnummer och kunnat få ut BankID tvingas av sin arbetsgivare att lämna sin telefon och BankID efter att anställningen avslutats och det krävs inte mycket fantasi för att förstå vad som sen händer.

Andra former av försök att komma in på den svenska arbetsmarknaden är att det nu upptäckts att en person som lyckats få svenskt personnummer samtidigt som hen enligt Migrationsverket endast innehaft turistvisum. Man kan kanske förutsätta att ytterligare personer som har folkbokförts med svenskt personnummer kunnat registrera sig till ID06 med sitt BankID trots att inget uppehållstillstånd finns utfärdat av Migrationsverket.

ID06 vill kunna kontrollera de krav som enligt lag gäller i Sverige och bara det faktum att vi nu kontrollerar pass och ett antal tillstånd som krävs för att arbeta i Sverige är bra och helt unikt. Men vi är trots detta inte nöjda.
Det krävs ett aktivt och dubbelriktat samarbete med myndigheter för att till exempel upptäcka bedrägerier med svenskt personnummer, bedrägerier med arbets- och uppehållstillstånd, utstationering och annat som vi dagligen ser att man försöker trixa med.

Informationsutbyte med myndigheter
ID06 har, snart dagligen, samtal med olika myndigheter om problem som vi ser och vill försöka lösa men det går långsamt. Det ID06 vill kontrollera rör sällan personuppgifter, varför dataskyddsförordningen inte ska utgöra något hinder för informationsutbyte, ändå är det just dataskyddsförordningen som är den vanligaste invändningen vi får som svar från myndigheter.

Myndigheter verkar ta alldeles för lätt på problemet och rent slentrianmässigt duckar istället för att hjälpa till, kanske på grund av osäkerhet eller att man inte direkt har med det i sitt uppdrag och då istället drar till med dataskyddsförordningen för att slippa fortsatta diskussioner med oss. Vi tror inte att det är ointresse utan mer om att olika viljor inom en myndighet har olika uppfattningar när det kommer till frågan om samarbete med ID06 och då blir det stopp för det är enklare än att samordna interna viljor och uppfattningar.

Vi hoppas regeringen och ansvariga politiker i dialogen med myndigheterna, tydligt poängterar till myndigheterna om att deras uppdrag även omfattar att hålla efter fusk, motverka bedrägerier och bidra till sund konkurrens och förhindrande av utnyttjande av de svagaste i samhället och i detta är samarbetet med ID06 ett självklart inslag.