10 jan 2020

Dörren till fusk har lämnats vidöppen

De regler som finns till för att motverka brottslig verksamhet följs inte upp av berörda myndigheter. Myndigheterna måste ta kontroll över situationen och börja samverka – nu, skriver debattörer från Securitas och ID06.

I Sverige finns ett antal olika nummer för att identifiera en person eller ett företag som kommer från annat land. Det sker dock sällan någon kontroll av vare sig personer eller företag, varför det är enkelt att fuska.

En vanlig regel är att en person från annat EU-land kan komma till Sverige och arbeta i 183 dagar. Skatt och sociala avgifter skall då betalas i hemlandet, men idag sker inga kontroller av att dessa inbetalningar verkligen görs i hemlandet.

Regelverket säger också att om du inte betalar skatt i Sverige och arbetar här i 183 dagar, dagar som börjar räknas från det att du sätter foten på svensk mark, så skall du sen lämna landet och åka hem och får inte starta en ny arbetsperiod i annat EU-land under sex månader. I Sverige sker idag inga kontroller av att personen lämnat landet eller någon kontroll av A1-intyg (dokument som visar att personen har rätt att arbeta i annat EU-land). Dörren till fusk har lämnats vidöppen.

Om en person skall betala skatt i Sverige krävs ett samordningsnummer som tilldelas av flera olika svenska myndigheter, också det utan kontroll. För personen gäller även att, om man betalar skatt i Sverige så får man lov att vistas här i 24 månader. Men samma sak här, det sker inga kontroller och en och samma person kan ha flera samordningsnummer. Dörren till fusk har lämnats vidöppen även här.

Chefsåklagare Stefan Lundberg på ekobrottsmyndigheten har vid ett antal tillfällen gett uttryck för att problemen med oklara identiteter och fusk nu är så stora att det är ”systemhotande”, vilket måste tas på största allvar när en så kraftfull formulering kommer från en myndighetsperson.

Fler och fler ifrågasätter varför regler som finns till för att motverka brottslig verksamhet, inte följs upp av berörda myndigheter. Dagens situation är inte hållbar. Vi vill påstå att myndigheterna hjälper till att underlätta fusk genom att inte utöva den kontroll och samverkan de har skyldighet att göra.

Dagens systembrister bidrar till socialt utnyttjande, ökad kriminalitet och osund konkurrens och många talande exempel på detta har presenterats i medierna den senaste tiden.

Vår uppmaning till svenska myndigheter är att börja kontrollera, samarbeta och öka samverkan, för att motverka den organiserade brottslighet som svärtar ner arbetsmarknaden, vårt land och den kloka och goda tanken med ett öppet och inkluderande Europa. Vi är varma anhängare av den fria rörligheten men vi vill få ett stopp på den fria rörigheten!

Thor Jonsson
verksamhetsområdeschef ID06 AB

Joachim Källsholm
vd Securitas Sverige och ordförande Säkerhetsföretagen

Peter Löfgren
vd ID06 AB

 

Debattartikel publicerad på www.svd.se