4 jul 2023

Följ närvaron på arbetsplatsen med tjänsten ID06 Stamp Rapport +

Med ID06 Stamp blir det enkelt att följa hur alla ID06-kort används på era arbetsplatser

Med tilläggstjänsten ID06 Stamp Rapport + har du inte bara tillgång till företagsunika rapporter, utan även möjlighet att få en tydlig överblick. Dessutom kan du enkelt analysera ert företags registrerade tid på olika arbetsplatser och över olika tidsperioder.

Förutom dessa fördelar erbjuder Rapport + även en rad rapporter som följer Svensk Byggkontrolls riktlinjer. Rapporterna kan enkelt hämtas ut, och företaget har alltid ansvaret att skicka den begärda rapporten till arbetsmarknadens parter.

Läs mer om ID06 Stamp och tilläggstjänsten Rapport +

Nyheter i höst – Företagsunika rapporter med ID06 Loggningsindex

En kommande nyhet i höst är rapporten ID06 Loggningsindex som du får tillgång till med ID06 Stamp Rapport +. Där kan du få en samlad bild av din organisations loggningsrutiner och jämföra den med andra organisationer. Detta ger dig insikt i hur väl dina medarbetare loggar in och ut på arbetsplatsen under olika tidsperioder och du kan identifiera förbättringsområden. Du kan exempelvis jämföra företagets ID06 Loggningsindex på en nationell- och arbetsplatsnivå eller se indexet för hela företaget.

Vad mäter ID06 Loggningsindex och hur beräknas det?

ID06 Loggningsindex mäter när medarbetare loggar in och ut på arbetsplatsen. Det registrerar den första loggningen när medarbetaren påbörjar arbetspasset och den sista loggningen när arbetspasset avslutas. Varje gång medarbetaren loggar in eller ut får det ett poängvärde.

Om loggningen är korrekt får den värdet 0,5, medan en korrekt inloggning och en korrekt utloggning tillsammans ger värdet 1,0.

För att beräkna indexet summeras alla medarbetares in- och utloggningar och delas sedan med det förväntade antalet korrekta loggningar. Resultatet presenteras som ett procenttal mellan 0 och 100, vilket visar hur bra loggningsrutinerna följs i organisationen.

Det är viktigt att notera att enskilda medarbetares loggningar inte visas separat utan sammanställs för att skapa företagets totala ID06 Loggningsindex.