9 nov 2021

ID06 underlättar kontroll av kontrollen

I ID06 arbete för säkra byggarbetsplatser och motverkande av osund konkurrens, har vi tagit fram ett antal filmer och ett webbinarium, som beskriver syftet med ID06 och dess tjänster och produkter.

Ett genomgående tema för ID06 är att underlätta i arbetet med att kontrollera kontrollen. På ID06 hemsida finns ett antal beskrivande korta filmer där vi berättar om ID06 och ID06-systemet. Du hittar dem här: ID06 filmer – ID06

Vi har också tagit fram ett webbinarium som ligger på Byggföretagens hemsida: ID06 – så funkar det on Vimeo där Thor Jonsson, Verksamhetsområdeschef ID06 Kort, berättar hur ID06-systemet funkar och hur de olika delarna i ID06-systemet kan underlätta för ditt företag och i ert arbete med era kontroller. Sprid gärna länkarna till dem som kan ha nytta av att förstå hur ID06-systemet kan hjälpa er i ert arbete för att motverka osund konkurrens och för att skapa än mer säkra arbetsplatser!